بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/04/25
کل خالص ارزش دارائی ها 1,643,351,175,143 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 5,603,524 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 5,603,524 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 5,686,596 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 293,271

صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/11/18

مدیر صندوق:

مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

مدیر ثبت:

مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان

مدیران سرمایه گذاری:

فرهنگ قراگوزلو، علي نوريان، دانش قراگوزلو

حسابرس:

موسسه حسابرسي دايارهيافت

نمودار‌ها