بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/11/02
کل خالص ارزش دارائی ها 795,066,603,997 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 3,207,543 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 3,207,543 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 3,245,446 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 247,874

صندوق سرمایه‌گذاری آوای ثروت کیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/11/18

مدیر صندوق:

مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

مدیر ثبت:

مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان

مدیران سرمایه گذاری:

فرهنگ قراگوزلو، علي نوريان، دانش قراگوزلو

حسابرس:

موسسه حسابرسي دايارهيافت

نمودار‌ها