افزایش سقف واحدهای صندوق از تعداد 300 هزار واحد به 400 هزار واحد

پیرو مجوز سازمان محترم بورس و اوراق بهادار به شماره 122/70174 در تاریخ 1399/06/05 سقف واحدهای سرمایه ­گذاری صندوق از تعداد 300،000 واحد به 400،000 واحد افزایش یافت.