هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل پنج در هزار (٠/٠٠٥) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ٥٠٠ میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ٢٠ میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه دودرصد(٠.٠٢) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملك صندوق بعلاوه سه در هزار(٠.٠٠٣) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند٢-٢-٣امیدنامه و ١٠ درصد از مابه‌التفاوت روزانه‌ سود علی‌الحساب دریافتنی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده بانکی یا حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتنی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده
4 کارمزد متولی سالانه 0.0025 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که سالانه حداقل 200 میلیون ریال و حداکثر 300 میلیون ریال می باشد.
5 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 170میلیون ریال
6 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل سه در هزار(٠.٠٠٣)ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
7 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
8 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف470.000.000 ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور مبلغ 20000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) مدیر
هزینه ابطال - 5% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال 15 روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. - 4% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 15 روز و برابر یا کمتر از 45 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. -3% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 45 روز و برابر یا کمتر از 90 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. تذكر: ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري به ترتيب تاريخ از اولين واحدهاي سرمايه‌گذاري صادره صورت مي‌پذيرد ( روش اولين صادره از اولين وارده)